Trening asertywności

Czym jest trening asertywności?

Chociaż słowo asertywność jest szerzej znane dopiero od niedawna, to  w potocznym rozumieniu zdążyło się już doczekać wielu negatywnych stereotypów. Asertywność niestety często bywa mylona z agresją  i naruszaniem granic innych osób, co może doprowadzić do tracenia bliskich więzi z ludźmi.

Celem naszego warsztatu jest rozwijanie umiejętności asertywnych poprzez budowanie swojego poczucia sprawczości i autentyczności, w zgodzie ze sobą i z poszanowaniem innych osób.

Warsztat Trening asertywności, na którym uczestnicy mają okazję nauczyć się postaw służących wyrażaniu próśb i zwracaniu się po pomoc.

Osoby biorące udział w treningu poznają, w jaki sposób wyrażać swój gniew, wypowiedzieć krytykę lub ją przyjmować; co należy uczynić, aby zmieniać swoje dotychczasowe uległe postawy na zachowania bardziej stanowcze, jak budować pozytywny wizerunek samego siebie.

Warsztat prowadzony jest przez doświadczonego trenera, który  w trakcie całych zajęć uważnie czuwa nad utrzymaniem bezpiecznej atmosfery spotkania, wyjaśnia i zachęca do rozwijania nowych reakcji.