Szkolenie Psychoterapeutyczne FOCUSING INTERAKCYJNY

W dniach 23– 25 maja w Warszawie odbywały się warsztaty terapeutyczne „Focusing Interakcyjny” prowadzone przez wybitnego psychoterapeutę i psychologa z Belgii Claude’a Missiaen. W ramach doskonalenia umiejętności psychoterapeutycznych silna reprezentacja naszego Zespołu wzięła udział w opisywanym szkoleniu.
Warsztaty trwały 3 dni i były bardzo intensywne. Opierały się niemal wyłącznie na bardzo praktycznych umiejętnościach pozwalających na zaawansowane stosowanie focusingu w terapii z klientem.

Czym zatem jest focusing ? Focusing jest metodą pracy pozwalającą na rozbudzanie świadomości swojego ciała umożliwiającej stopniową pozytywną regulację swoich emocji. Może nie brzmi to prosto, jednak focusing pozwala z empatią i spokojem wsłuchiwać się wewnętrzne doznania i uczucia w obrębie ciała. Uczenie się takiego spojrzenia daje klientowi niezwykle cenną umiejętność rozpoznawania uczuć i doznań w swoim ciele.

Dzięki tej formie pracy terapeuta wspólnie z klientem wypracowują takie podejście, w którym sygnały z ciała niosą bardzo wartościowe i niezwykle użyteczne wskazówki pozwalające odkrywać i poznawać głębiej siebie samych. Wszyscy terapeuci w Ośrodku IN-MED są profesjonalnie wyszkoleni w stosowaniu tej metody w swojej codziennej praktyce terapeutycznej z pacjentami. Dzięki temu wykorzystujemy najnowsze osiągnięcia w dziedzinie psychoterapii humanistyczno-doświadczeniowej.

Focusing Ośrodek IN-MED
Zdjęcie 1: w środku Claude Missiaen, po lewej Krzysztof Górski, po prawej Paweł Sala, maj 2022
Zdjęcie 2: po lewej w głębi prowadzący Claude Missiaen, po prawej Darek Tkaczyk w roli tłumacza