Regulamin płatności i odwoływania
sesji psychologicznych / psychoterapeutycznych / psychiatrycznych

 1. Zasady płatności
  1. Opłaty za sesje są zgodne z obowiązującym cennikiem
  2. Za psychoterapię prowadzoną stacjonarnie w Gabinecie płatności uiszczane są gotówką lub kartą po skończonej sesji. W przypadku terapii online obowiązuje przedpłata.
  3. Płatności za sesje online są przyjmowane w formie przedpłaty za pośrednictwem operatora PayU. W sytuacji gdy przeprowadzenie takiej płatności nie jest możliwe, klient z wyprzedzeniem opłaca usługę psychoterapeutyczną / psychologiczną przelewem; przed sesją potwierdzenie przelewu jest przesyłane pocztą elektroniczną na ustalony wcześniej adres.
  4. Dokonanie płatności następuje poprzez:
   • Przez serwis PayU – potwierdzenie wpłaty w serwisie PayU i systemie księgowym Medfile
   • płatności przelewem – zaksięgowane płatności na rachunku bankowym IN-MED i przesłanie potwierdzenia przelewu na ustalony adres poczty elektronicznej.
  5. Każdorazowa zmiana wysokości opłaty za sesję wymaga pisemnej zgody Klienta i terapeuty.
  6. Zaległości w opłatach za dwie kolejne sesje psychoterapii skutkują brakiem możliwości kontynuacji terapii do czasu ich uregulowania.
  7. Podwyższanie opłat z powodu inflacji zapowiadane jest z 2-miesięcznym wyprzedzeniem
  8. W przypadku psychoterapii długoterminowej usługodawca gwarantuje stałą cenę usługi przez 1 rok.
  9. Usługodawca na życzenie klienta wystawi fakturę obejmującą uiszczone wynagrodzenie za usługę. Klient chcący otrzymać taki dokument obowiązany jest podać dane niezbędne do jego wystawienia: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz NIP. Chęć otrzymania faktury powinna być złożona najpóźniej w dniu zgłoszenia wizyty.
 2. Zasady odwoływania spotkań
  1. Spotkania odwoływane są min. 48 h przed planowanym spotkaniem.
  2. Sesje odwołać należy u terapeuty wysyłając sms lub dzwoniąc pod ustalony wcześniej numer telefonu usługodawcy
  3. Sesje nie odwołane lub odwołane z mniejszym niż 48 godzinnym wyprzedzeniem podlegają pełnej opłacie.
  4. Odwołanie terminu sesji psychoterapeutycznej w czasie krótszym niż 48 godzin jest odpłatne niezależne od wydarzeń losowych takich jak np. nagłe zachorowanie, kwarantanna, sprawy rodzinne.
  5. W przypadku spóźnienia się na sesję nie jest ona przedłużana i kończy się o czasie. Sesja jest skrócona o czas spóźnienia.
  6. Sesje, które odbywają się w poniedziałek mogą być odwołane w poprzedzający piątek do godz. 19.00, telefonicznie lub smsem na numer komórkowy usługodawcy
  7. W terapii par wyjątkowo dopuszcza się możliwość odwołania sesji bez ponoszenia kosztów jeden raz na 10 spotkań.
  8. Jeżeli psychoterapeuta odwołuje sesję, jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie uczestnika terapii z możliwie największym wyprzedzeniem i w miarę możliwości zaproponować spotkanie w innym terminie.