Oferta

Profesjonalna psychoterapia

Nasza oferta

Naszym pacjentom i klientom zapewniamy szeroko pojętą pomoc w sferze psychoterapeutycznej, psychiatrycznej i coachingowej:
Terapia par i małżeństw​

Pandemia COVID-19 ujawniła, jak kruche i podatne na zerwanie mogą być więzi międzyludzkie. Ogromne napięcia przeżywały liczne pary                i małżeństwa, w których niejednokrotnie dochodziło do głębokich kryzysów zakończonych bolesnym rozstaniem. Terapia par i małżeństw wychodzi naprzeciw trudnościom przeżywanym nie tylko przez związki małżeńskie, ale także stanowi ofertę dla par połączonych ze sobą więzią nieformalną.

Celem terapii jest pomoc w przezwyciężeniu  poważnych konfliktów i sytuacji kryzysowych. Terapia zmierza w kierunku odzyskania harmonii        w związku, zapewnienia obustronnego zaspokojenia potrzeb we wzajemnych relacjach.

zobacz więcej
Psychoterapia indywidualna dorosłych

Najogólniej psychoterapia to metoda leczenia polegająca na planowych i systematycznych oddziaływaniach zmierzających do poprawy wewnętrznego funkcjonowania emocjonalnego oraz w relacjach z ludźmi. Psychoterapia wpływa na rozumienie swoich uczuć i emocji, pomaga zmienić własne postawy, motywacje i nastawienie w relacjach z innymi w kierunku śmielszych, spokojniejszych i bardziej satysfakcjonujących.

Jest leczeniem stosowanym nie tylko w różnych dolegliwościach psychicznych wynikających z doświadczania depresji lub zaburzeń lękowych.

zobacz więcej
Psychoterapia indywidualna młodzieży

Psychoterapia młodzieży jest uznaną i powszechnie przyjętą w Polsce metodą postępowania leczniczego. Stanowi potrzebną i ważną część kompleksowego leczenia dolegliwości psychicznych u młodzieży.

Psychoterapia polega na regularnych, zwykle cotygodniowych spotkaniach nastolatka z profesjonalnym psychoterapeutą. Zwykle jedno spotkanie trwa około 50 minut.

zobacz więcej
Konsultacje psychiatryczne

Kilka lat temu Rzecznik Praw Obywatelskich alarmował, że w Polsce jedynie jedna czwarta jedna potrzebujących wsparcia psychiatrycznego otrzymuje pomoc. Dla porównania: w przypadku cukrzycy mamy zaledwie 8 proc. nieleczonych pacjentów. W skali UE na pomoc psychiatryczną może liczyć dwie trzecie osób z zaburzeniami psychicznymi.

W Polsce mamy 4,3 tys. psychiatrów wykonujących zawód. Jeszcze mniej, bo 450, psychiatrów dziecięcych. W Niemczech jest ponad 18 tys. specjalistów psychiatrii, a we Francji ponad 15 tys. Te liczby sytuują nas na ostatnim miejscu w UE, jeśli chodzi o dostępność psychiatrów na 100 tys. mieszkańców.

zobacz więcej
Warsztaty z zakresu komunikacji dla par

Osoby żyjące w dobrych związkach podkreślają, że cały czas próbują dbać o ich wzajemną relację.

W codziennym zabieganiu pośród licznych obowiązków wspólną rozmowę odkładamy często na później. Nawet kiedy rozmawiamy ze sobą, najczęściej omawiamy listę codziennych spraw do załatwienia lub angażujemy się w powtarzające się, konfliktowe wymiany zdań.

zobacz więcej
Trening asertywności

Chociaż słowo asertywność jest szerzej znane dopiero od niedawna, to  w potocznym rozumieniu zdążyło się już doczekać wielu negatywnych stereotypów. Asertywność niestety często bywa mylona z agresją  i naruszaniem granic innych osób, co może doprowadzić do tracenia bliskich więzi z ludźmi.

Celem naszego warsztatu jest rozwijanie umiejętności asertywnych poprzez budowanie swojego poczucia sprawczości i autentyczności, w zgodzie ze sobą i z poszanowaniem innych osób.

zobacz więcej
Coaching indywidualny

Masz poczucie, że chciałbyś coś zmienić, zastanowić się nad nowymi możliwościami, porozmawiać o obszarach do rozwoju. Wyznaczyć nowe cele, a może redefiniować to co jest dla Ciebie ważne. Podczas spotkań coachingowych będziesz mieć możliwość analizy obecnej sytuacji i pracy na obszarami, w których chcesz dokonać zmiany.

Sesje focusingowe

Focusing to proces psychoterapeutyczny opracowany przez psychoterapeutę Eugene Gendlina. Może być stosowany w każdej sytuacji terapeutycznej, w tym w sesjach peer-to-peer.

Sesje focusingowe polegają na utrzymywaniu pewnego rodzaju otwartej, nieosądzającej, pozytywnej uwagi, na wewnętrznym poznaniu, które jest bezpośrednio doświadczane, ale w danej chwili nie jest jeszcze wyrażone słowami.

ZAPRASZAMY DO OŚRODKA IN-MED

Problemy, którymi się zajmujemy

Wybierz psychoterapeutę na Bemowie

Zacznij psychoterapię z doświadczonymi psychoterapeutami w gabinecie w Warszawie na Bemowie.