Diagnostyka i leczenie spektrum autyzmu i ADHD

Szczycimy się długoletnią i bardzo owocną współpracą z Pracownią Psychoterapii i Rozwoju przy ulicy al. Stanów Zjednoczonych 72 lok.192 w Warszawie.

W obrębie naszych Ośrodków : In-Med oraz Pracownia Psychoterapii i Rozwoju wspólnie tworzymy wielodyscyplinarny zespół złożony z wysoko kwalifikowanych, świetnie wykształconych specjalistów cechujących się bardzo szerokim, wieloletnim doświadczeniem w zakresie diagnostyki i leczenia spektrum autyzmu oraz zespołu deficytów uwagi i nadpobudliwości (ADHD).

Nasza diagnostyka jest całościowa – obejmuje aspekt diagnostyki psychologicznej realizowanej przez psychologów z Pracowni Psychoterapii i Rozwoju oraz aspekt diagnostyki psychiatrycznej przeprowadzanej w Ośrodku In-Med przez bardzo doświadczonego w tym względzie psychiatrę – dr Pawła Salę.

Za każdorazową zgodą naszych pacjentów dbamy o wymianę informacji, co pozwala nam w troskliwy i uważny sposób dostrzec ich cierpienie oraz wspierać różne perspektywy specjalistów zaangażowanych w rozpoznawanie i terapię tych dolegliwości.

Naszych pacjentów, którzy przeprowadzają u nas diagnostykę i leczenie tych dolegliwości darzymy autentyczną sympatią i szacunkiem.

Za każdym razem podejmujemy starania, aby pomóc im odnaleźć w sobie kompetencje i zasoby pozwalające rekompensować lub niwelować ich trudności, podejmujemy wiele działań wspierających ich w odnajdowaniu swojej własnej, indywidualnej ścieżki wiodącej do szczęśliwszego życia i pełniejszego rozwoju.