Psychoterapia indywidualna młodzieży

Czym jest psychoterapia młodzieży?

Psychoterapia młodzieży jest uznaną i powszechnie przyjętą w Polsce metodą postępowania leczniczego. Stanowi potrzebną i ważną część kompleksowego leczenia dolegliwości psychicznych u młodzieży.

Psychoterapia młodzieży jest uznaną i powszechnie przyjętą w Polsce metodą postępowania leczniczego. Stanowi potrzebną i ważną część kompleksowego leczenia dolegliwości psychicznych u młodzieży.

Sesje terapuetyczne polegają na regularnych, zwykle cotygodniowych spotkaniach nastolatka z profesjonalnym psychoterapeutą. Zwykle jedno spotkanie trwa około 50 minut.

W trakcie spotkań, w atmosferze akceptacji i zaufania rozmawiają o aktualnych przeżyciach powstrzymujących rozwój nastolatka lub utrudniających realizację celów życiowych. Celem spotkań terapeutycznych jest praca nad ustąpieniem objawów chorobowych, odbudowa samooceny i wiary w siebie, przyjęcie większej gotowości do podejmowania odpowiedzialności za swoje życiowe decyzje.

Dla wielu rodziców konieczność kierowania swojego dziecka  po pomoc do psychoterapeuty jest sytuacją niekomfortową, przeżywaną jako porażka rodzicielska lub wyraz własnej niekompetencji. W takich sytuacjach psychoterapeuta  może spokojnie wyjaśnić, że terapia jest okazją do poszerzenia  wielu pozytywnych, troskliwych reakcji rodziców, aby pomóc nastolatkowi wyjść z jego kryzysu.

Jednym z przykładów, w których rodzice często zgłaszają się do specjalisty jest odmowa chodzenia dziecka do szkoły. W takich sytuacjach terapeuta rozważa, czy problem jest objawem głównym czy może skutkiem ubocznym dolegliwości, w których młody człowiek doświadcza głębokiego przygnębienia lub przeżywa omamy i urojenia. Terapeuta może więc zaproponować konsultację psychiatryczną. Odmowa chodzenia do szkoły może być spowodowana trudnościami z przyswajaniem materiału szkolnego, co oznacza konieczność diagnozy specyficznych trudności szkolnych oraz intelektu w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Niestety często powodem odmowy chodzenia do szkoły są głęboko  urazowe przeżycia i wydarzenia w środowisku rówieśniczym, o których nastolatek może wstydzić się powiedzieć swoim rodzicom. W takich sytuacjach terapeuta może uzgodnić konieczność interwencji w środowisku szkolnym pacjenta.

Psychoterapia młodzieży może mieć różną długość. Niekiedy może trwać jedynie kilka spotkań lub kilkanaście spotkań. Nieco rzadziej psychoterapia może potrwać 1-3 lat.