Zajmujemy się szeroko pojętym pomaganiem w sferze
psychoterapeutycznej, psychiatrycznej
i coachingowej.

OŚRODEK IN-MED - Warszawa Bemowo

Szukasz psychoterapeuty, chcesz podjąć psychoterapię czy potrzebujesz kompetentnej konsultacji psychiatrycznej  na warszawskim Bemowie? Witamy w Ośrodku IN-MED zajmującym się szeroko pojętym pomaganiem w sferze psychoterapeutycznej, psychiatrycznej i coachingowej.

Tworzymy profesjonalny zespół doświadczonych psychoterapeutów i lekarzy psychiatrów.

Pracujemy w nowoczesnym podejściu humanistyczno-doświadczeniowym, które ze względu na jego dynamiczny rozwój i liczne badania naukowe wykazuje udowodnioną skuteczność w różnorodnych problemach klinicznych.                                                                                                                                  Jako zespół pracujemy razem. Oznacza to, że w celu zadbania o najwyższą staranność naszych działań pomocowych spotykamy się cyklicznie  na wewnętrznych zebraniach klinicznych i superwizyjnych.  Z poszanowaniem tajemnicy i z zachowaniem pełnej anonimowości omawiamy problemy psychologiczne i medyczne naszych klientów wypracowując w ten sposób najlepszą drogę postępowania.  Jako zespół łączymy naszą wiedzę psychoterapeutyczną i medyczną w celu uzyskania najwłaściwszej formy pomocy wobec zgłaszających się  do nas osób.

Zapraszamy do kontaktu!

Wsparcie dla Uchodźców z Ukrainy

W związku z wojną na Ukrainie Ośrodek IN-MED organizuje bezpłatne wsparcie psychologiczne i psychiatryczne dla osób uciekających z terenów objętych wojną, poszkodowanych działania wojennymi.
Zgłoszenia i prośby o pomoc prosimy uprzejmie zgłaszać do naszej recepcji na numer telefonu: 797 462 002 lub e-mail: recepcja@inmed.waw.pl

Підтримка біженців з України

У зв’язку з війною в Україні Центр «ІН-МЕД» організовує безкоштовну психолого-психіатричну підтримку осіб, які втікають із постраждалих від війни територій, постраждалих від бойових дій.
Повідомлення та прохання про допомогу просимо повідомляти до нашої приймальні за номером телефону: 797 462 002 або електронною поштою: recepcja@inmed.waw.pl

PSYCHOTERAPIA BEMOWO WARSZAWA

ZESPÓŁ PSYCHOTERAPEUTÓW

ZAPRASZAMY DO OŚRODKA IN-MED

W czym pomagamy

Nasze usługi

FAQ

Wizyty zdalne

 1. Wizyta / sesja zdalna (zwana też e-wizytą, telewizytą, wizytą online) jest w Polsce ekwiwalentnym świadczeniem w stosunku do wizyty odbywanej w przychodni/gabinecie. Nie może w pełni zastąpić bezpośredniego badania lekarskiego czy psychologicznego i powinna być stosowana tylko w takich sytuacjach, gdy z ważnych przyczyn badanie bezpośrednie nie może się odbyć. Rekomendujemy, żeby wizyty zdalne miały charakter uzupełniający i dotyczyły wizyt kontrolnych.

 2. W sytuacjach kryzysowych (np. w czasie zagrożenia epidemiologicznego) wizyta zdalna jest rekomendowaną formą świadczenia opieki zdrowotnej dla lekarzy, psychoterapeutów, psychologów i terapeutów uzależnień. W tych okolicznościach nawet pierwsza wizyta może odbyć się jako wizyta zdalna i powinna mieć ona formę wideo wizyty, na której zarówno pacjent jak i lekarz/terapeuta widzą się, a lekarz/terapeuta może ustalić tożsamość osoby na podstawie okazanego dokumentu ze zdjęciem.
 3. Wizyta / sesja zdalna odbywa się za pośrednictwem rozmowy telefonicznej lub wideo komunikatora zapewniającego szyfrowanie transmisji. Dla zmniejszenia ryzyka ingerencji osób trzecich – należy zadbać o posiadanie najnowszej wersji programu komunikacyjnego, aktualizację systemu operacyjnego i programów antywirusowych.
 4. Wizyta / sesja zdalna jest o wiele wygodniejsza niż tradycyjna wizyta, ponieważ może być przeprowadzona w dowolnym punkcie. W przypadku wideo konsultacji potrzebny jest dostęp do internetu. Wizyta / sesja zdalna może odbyć poza miejscem zamieszkania. Poza tym pacjent nie musi czekać w kolejce na przyjęcie. Tym samym nie traci zbędnego czasu, a także nie jest narażony na kontakt z osobami chorymi, które roznoszą drobnoustroje.
 5. Wizyta / sesja zdalna to również świetne rozwiązanie dla tych, którzy mieszkają w miejscach, gdzie nie ma blisko przychodni czy szpitala. Dzięki e-wizytom nie muszą się przemieszczać, zwłaszcza zimą, kiedy warunki na drodze nie sprzyjają podróżom.
 6. W odniesieniu do przeprowadzanych zdalnie sesji wizyt najczęściej posługujemy się aplikacjami HaloDoctor, Skype lub WhatsApp.Aplikacja HaloDoctor nie wymaga instalacji żadnego oprogramowania. Po stosownym uzgodnieniu pacjent otrzymuje link do połączenia wideo na swoją pocztę elektroniczną. Kliknięcie w otrzymany link przenosi rozmawiających do wirtualnego pokoju, w którym nawiązuje się połączenie wideo. Wideo rozmowa pozwala na empatyczną relację rozmówców oraz na obserwowanie pacjenta, jego mimiki, reakcji, zachowania co, podobnie jak przy wizycie w przychodni/gabinecie pozwala na pełniejszą ocenę stanu psychicznego.
 7. Jeśli sesja/wizyta ma odbywać się przy pomocy telefonu, należy zadbać, aby telefon stał nieruchomo oparty i umożliwiał stabilny obraz z kamery.
 8. Intymność i szczerość – Problemy zdrowia psychicznego to bardzo osobisty obszar każdego człowieka. Dlatego nie powinny być omawiane z udziałem osób trzecich (np. członków rodziny). Ich udział może powodować dyskomfort w poruszaniu niektórych ważnych kwestii w zakresie relacji w związku, istotnych intymnych treści dotyczących wielu ważnych aspektów stanu zdrowia pacjenta, przez co obraz problemu może być niejasny. To prowadzi do błędnej diagnozy, a tym samym sposobu dalszego postępowania terapeutycznego. Zachęcamy do używania słuchawek z mikrofonem, aby pytania specjalisty usłyszał tylko pacjent. Możliwy jest udział osób z otoczenia pacjenta, ale po uzgodnieniu tego ze specjalistą oraz za zgodą pacjenta.
 9. Lekarz, psychoterapeuta lub psycholog powinien zidentyfikować pacjenta, dlatego należy mieć przygotowany dokument tożsamości ze zdjęciem. Specjalista w trakcie wizyty prowadzi dokumentację leczenia, w związku z tym potrzebuje danych osobowych pacjenta: imię, nazwisko, adres, PESEL – w przypadku osób z ograniczeniami intelektualnymi lub/i ubezwłasnowolnionych – również dane opiekuna.
  Z uwagi na brak możliwości bezpośredniej identyfikacji za pomocą fizycznego dokumentu tożsamości, należy dochować wszelkich starań w celu ograniczenia ryzyka udzielenia porady (wypisania leków) osobie nieuprawnionej. W dokumentacji powinien znaleźć się opis procedury identyfikacji pacjenta.
 10. Lekarz lub psycholog nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Pacjenta niekompletnych, nieprawdziwych lub nieprawidłowych informacji, zwłaszcza w przypadku podania danych osób trzecich bez ich wiedzy lub zgody. Za skutki podania błędnych, niekompletnych, nieprawdziwych, wprowadzających w błąd lub w inny sposób nieprawidłowych danych wyłączna odpowiedzialność spoczywa na Pacjencie.
 11. Co przygotować przed wizytą? Karty informacyjne leczenia szpitalnego, wyniki badań laboratoryjnych i pracownianych (np. TK, MRI), zaświadczenia, spis wszystkich leków przyjmowanych obecnie i w przeszłości niezależnie od przyczyny (nie tylko psychiatrycznych). Informacje o przebytych chorobach, wypadkach, hospitalizacjach i generalnie wszystkie dokumenty i informacje dotyczące stanu zdrowia. Skany (lub czytelne zdjęcia z telefonu komórkowego) dokumentów medycznych zaleca się przesłać wcześniej do specjalisty na podany adres e-mail (po uzgodnieniu).
  Rekomendujemy aby przed rozpoczęciem e-wizyty włączyć Wstrzymanie innych aplikacji komunikacyjnych, aby rozmowy i komunikaty nie zakłócały relacji. Jeśli przebywacie w zasięgu wifi – zachęcamy do przejścia na tryb samolotowy, a potem uruchomienie wifi – wtedy sesji nie będą przerywać także rozmowy telefoniczne.
 12. Lekarz w trakcie wizyty może wystawić e-receptę w formie elektronicznej którą otrzymają Państwo w postaci sms/MMS lub na mail. Lekarz ma także możliwość wystawienia elektronicznego zwolnienia lekarskiego e-ZLA – jeśli będzie takie wskazanie. Lekarz może też skierować na dodatkowe badania lub do innych specjalistów (np. psychologa, endokrynologa) oraz zalecić psychoterapię.
 13. Część zaświadczeń i skierowań jest ważna tylko przy zachowaniu wersji tradycyjnej z podpisem i pieczęcią (tj. OL-9, zaświadczenie o stanie zdrowia dla celów orzekania o niepełnosprawności, zaświadczenie o zdolności do pracy). Mogą zostać wysłane do pacjenta pocztą lub odebrane w inny, ustalony ze specjalistą sposób.
 14. Jeśli u osoby chorej psychicznie (tzn leczącej się obecnie lub w przeszłości psychiatrycznie), wystąpi znaczne pogorszenie stanu zdrowia – nasilenie objawów dotychczasowej choroby/zaburzenia prowadzące do bezpośredniego zagrożenia jej życia lub/i zdrowia lub życia innych osób – lekarz może zadecydować o przekazaniu jej do leczenia szpitalnego także bez jej zgody (informacje na ten temat w art 22-24 Ustawa o Ochronie Zdrowia Psychicznego.). Ogólnie postępowanie w przypadku stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego reguluje art. 4 ustawy o państwowym ratownictwie medycznym: Kto zauważy osobę lub osoby znajdujące się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego […] ma obowiązek niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do skutecznego powiadomienia o tym zdarzeniu podmiotów ustawowo powołanych do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.
 1. Lekarz, psychoterapeuta lub psycholog powinien zidentyfikować pacjenta, dlatego należy mieć przygotowany dokument tożsamości ze zdjęciem. Specjalista w trakcie wizyty prowadzi dokumentację leczenia, w związku z tym potrzebuje danych osobowych pacjenta: imię, nazwisko, adres, PESEL – w przypadku osób z ograniczeniami intelektualnymi lub/i ubezwłasnowolnionych – również dane opiekuna.
  Z uwagi na brak możliwości bezpośredniej identyfikacji za pomocą fizycznego dokumentu tożsamości, należy dochować wszelkich starań w celu ograniczenia ryzyka udzielenia porady (wypisania leków) osobie nieuprawnionej. W dokumentacji powinien znaleźć się opis procedury identyfikacji pacjenta.
 2. W odniesieniu do przeprowadzanych zdalnie sesji wizyt najczęściej posługujemy się aplikacjami HaloDoctor, Skype lub WhatsApp. Aplikacja HaloDoctor nie wymaga instalacji żadnego oprogramowania. Po stosownym uzgodnieniu pacjent otrzymuje link do połączenia wideo na swoją pocztę elektroniczną. Kliknięcie w otrzymany link przenosi rozmawiających do wirtualnego pokoju, w którym nawiązuje się połączenie wideo. Wideo rozmowa pozwala na empatyczną relację rozmówców oraz na obserwowanie pacjenta, jego mimiki, reakcji, zachowania co, podobnie jak przy wizycie w przychodni/gabinecie pozwala na pełniejszą ocenę stanu psychicznego.
 3. Jeśli sesja/wizyta ma odbywać się przy pomocy telefonu, przed rozpoczęciem należy zadbać, aby telefon stał nieruchomo oparty i umożliwiał stabilny obraz z kamery. Rekomendujemy, aby przed rozpoczęciem wizyty / sesji włączyć wstrzymanie innych aplikacji komunikacyjnych, aby rozmowy i komunikaty nie zakłócały relacji. Jeśli przebywacie w zasięgu wifi – zachęcamy do przejścia na tryb samolotowy, a potem uruchomienie wifi – wtedy sesji nie będą przerywać także rozmowy telefoniczne.
 4. Co przygotować przed wizytą z lekarzem? Karty informacyjne leczenia szpitalnego, wyniki badań laboratoryjnych i pracownianych (np. TK, MRI), zaświadczenia, spis wszystkich leków przyjmowanych obecnie i w przeszłości niezależnie od przyczyny (nie tylko psychiatrycznych). Informacje o przebytych chorobach, wypadkach, hospitalizacjach i generalnie wszystkie dokumenty i informacje dotyczące stanu zdrowia. Skany (lub czytelne zdjęcia z telefonu komórkowego) dokumentów medycznych zaleca się przesłać wcześniej do specjalisty na podany adres e-mail (po uzgodnieniu).
Aktualności w in-med

Co robimy i co piszemy

Tu można znaleźć informacje o wydarzeniach w Ośrodku  IN-MED oraz nasze najnowsze teksty.

Emocje jak kompas

Emocje jako kompas

Emocje można uznawać za ważny kompas w życiu. Mówią nam, co jest ważne; skłaniają do podjęcia określonych działań. Na przykład uczucie strachu może zachęcić do rozsądnego wycofania lub do znalezienia się w bezpiecznym miejscu.

Czytaj więcej »