PSYCHOTERAPEUTA

PSYCHOTERAPEUTA

Michał Kowalski

Doświadczenie zawodowe zdobywałem jako stażysta w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania Instytutu Psychiatrii i Neurologii       w Warszawie oraz jako terapeuta na grupach terapeutycznych i wsparciowo-rozwojowych.     Zbliżam się obecnie do końca 4-letniego, całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt. Szkolenie jest oficjalnie akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Jako psychoterapeuta pracuję w podejściu humanistyczno-doświadczeniowym. 

Wierzę, że bezpieczna, pełna akceptacji relacja terapeutyczna tworzy ramy do zdrowienia i rozwoju. Szczególne znaczenie ma dla mnie integracja ciała, umysłu, emocji i duchowości w tworzeniu pełnego podejścia do budowania dobrostanu.

Zapraszam do gabinetu osoby mierzące się z:

 • trudnościami z radzeniem sobie z emocjami, ich wyrażaniem i nazywaniem;
 • trudnościami z rozpoznaniem potrzeb, ich komunikowaniem oraz realizowaniem;
 • trudnościami z wyznaczaniem granic, ich podtrzymywaniem, negocjowaniem;
 • niską samooceną i samoakceptacją;
 • poczuciem zablokowanego życiowego potencjału;
 • stratą, rozstaniem i żałobą;
 • długotrwałym stresem i przeciążeniem psychosomatycznym;
 • trudnościami wynikającymi ze zmiany sytuacji życiowej;
 • lękami, obniżonym nastrojem, depresją i poczuciem pustki;
 • trudnościami z bliskością, kryzysem w relacjach;
 • doświadczające osamotnienia;
 • trudnościami w życiu zawodowym i poszukujące sposobu na samorealizację;
 • trudnościami w relacji z jedzeniem i z obrazem własnego ciała, z zaburzeniami odżywiania.

Pracę psychoterapeutyczną poddaję regularnej superwizji, pracuję zgodnie z kodeksem etyki psychoterapeuty.

Regularnie uczestniczę w szkoleniach zawodowych, warsztatach, treningach i konferencjach, podnosząc kwalifikacje zawodowe. W roku 2025 planuję obronę pracy magisterskiej na kierunku psychologia kliniczna.

Prywatnie czerpię energię z kontaktu z naturą oraz sztuką, głównie architekturą. Jestem miłośnikiem zwierząt.

Moje doświadczenie osobiste obejmuje migrację, powrót do kraju oraz zmianę ścieżki zawodowej.

Jestem psychoterapeutą przyjaznym osobom LGBTQIA+, osobom imigranckim, osobom z różnych kręgów kulturowych.

Prowadzę psychoterapię osób dorosłych w języku polskim i angielskim.
Serdecznie zapraszam.

Psychoterapeuta Michał Kowalski - Ośrodek IN-MED Warszawa

Umów spotkanie