Terapia par i małżeństw​

Czym jest terapia par i małżeństw?

Pandemia COVID-19 ujawniła, jak kruche i podatne na zerwanie mogą być więzi międzyludzkie. Ogromne napięcia przeżywały liczne pary i małżeństwa, w których niejednokrotnie dochodziło do głębokich kryzysów zakończonych bolesnym rozstaniem. Terapia par i małżeństw wychodzi naprzeciw trudnościom przeżywanym nie tylko przez związki małżeńskie, ale także stanowi ofertę dla par połączonych ze sobą więzią nieformalną.

Celem terapii jest pomoc w przezwyciężeniu  poważnych konfliktów i sytuacji kryzysowych. Terapia par zmierza w kierunku odzyskania harmonii w związku, zapewnienia obustronnego zaspokojenia potrzeb we wzajemnych relacjach.

Niekiedy na przeszkodzie zwrócenia się po taką pomoc staje przekonanie jednego z partnerów, że nie należy mówić o swoich trudnościach małżeńskich osobom obcym. To mit sprowadzający się do gorliwego ukrywania swojej prywatności ze strachu przed oceną i napiętnowaniem. Terapeuta jest osobą, którą w oczywisty sposób obowiązuje zasada zachowania dyskrecji.

 Jednocześnie wypowiedzenie swoich uczuć i problemów osobie z zewnątrz, która jednocześnie wysłucha tego z empatią i zrozumieniem przynosi ulgę.  Pomaga wyjść z osamotnienia i ze stale powtarzających się spirali frustracji, daje realną nadzieję na zaniechanie wzajemnej bezustannej walki, aby wydostać się ze ścieżki nieszczęśliwego życia.