Konsultacje psychiatryczne

Czym są konsultacje psychiatryczne?

Kilka lat temu Rzecznik Praw Obywatelskich alarmował, że w Polsce jedynie jedna czwarta jedna potrzebujących wsparcia psychiatrycznego otrzymuje pomoc. Dla porównania: w przypadku cukrzycy mamy zaledwie 8 proc. nieleczonych pacjentów. W skali UE na pomoc psychiatryczną może liczyć dwie trzecie osób z zaburzeniami psychicznymi.

W Polsce mamy 4,3 tys. psychiatrów wykonujących zawód. Jeszcze mniej, bo 450, psychiatrów dziecięcych. W Niemczech jest ponad 18 tys. specjalistów psychiatrii, a we Francji ponad 15 tys. Te liczby sytuują nas na ostatnim miejscu w UE, jeśli chodzi o dostępność psychiatrów na 100 tys. mieszkańców.

Oznacza to, że świadczenia medyczne lekarza psychiatry są niezwykle potrzebne, a każda osoba, która szuka takiej pomocy zasługuje na szacunek i należne wsparcie.

Konsultacje psychiatryczne są często zaskakującym doświadczeniem ulgi i uwolnienia od cierpienia, które towarzyszyło człowiekowi wiele lat. Niestety wiele osób zwleka ze zgłoszeniem się do specjalisty z nadzieją, że sami pokonają swoje nasilone objawy depresji lub lęku.

Konsultacje psychiatryczne polegają na spokojnej rozmowie, w której lekarz w ciepły, empatyczny sposób wysłuchuje dolegliwości zgłaszanych przez cierpiącego. W trakcie konsultacji lekarz cierpliwie pyta o objawy, przeprowadza swoje badanie, na końcu proponuje diagnozę i w zależności od tego rekomenduje odpowiednie leczenie.

Na szczęście w ostatnich latach wyraźnie rośnie świadomość medyczna społeczeństwa. Coraz więcej osób – także tych z małych miast i wsi – uzyskuje wiedzę o tym, jak przy pomocy konsultacji z lekarzem psychiatrą można sobie pomóc w wielu dolegliwościach psychicznych. W naszym dość konserwatywnym społeczeństwie zachodzi istotna zmiana mentalności wyrażająca się coraz większą akceptacją w szukaniu dla siebie pomocy w sferze psychicznej.

Mity wokół lekarza psychiatry i psychiatrii

Czym zajmuje się psychiatra?