terapeuci w Ośrodku IN-MED są profesjonalnie wyszkoleni w stosowaniu tej metody Focusing

Szkolenie Psychoterapeutyczne FOCUSING INTERAKCYJNY

W dniach 23– 25 maja w Warszawie odbywały się warsztaty terapeutyczne „Focusing Interakcyjny” prowadzone przez wybitnego psychoterapeutę i psychologa z Belgii Claude’a Missiaen…