Psychoterapia indywidualna dorosłych

Czym jest psychoterapia?

Najogólniej psychoterapia to metoda leczenia polegająca na planowych i systematycznych oddziaływaniach zmierzających do poprawy wewnętrznego funkcjonowania emocjonalnego oraz w relacjach z ludźmi. Psychoterapia wpływa na rozumienie swoich uczuć i emocji, pomaga zmienić własne postawy, motywacje i nastawienie w relacjach z innymi w kierunku śmielszych, spokojniejszych i bardziej satysfakcjonujących.

Psychoterapia indywidualna jest leczeniem stosowanym nie tylko w różnych dolegliwościach psychicznych wynikających z doświadczania depresji lub zaburzeń lękowych.

Stanowi bardzo ważną alternatywę dla osób przeżywających frustrację wynikających z własnych ograniczeń emocjonalnych, doświadczających utraty więzi, borykających się z kłopotami w pracy lub w swoim związku.

Nauki neurobiologiczne przynoszą wiele twardych danych naukowych o destruktywnym wpływie traumy, jaką może być doświadczenie przemocy, opuszczenia i zaniedbania na emocjonalność i funkcjonowanie człowieka. Psychoterapia jest skuteczną metodą o udowodnionej wartości w leczeniu skutków traumy.

Psychoterapia indywidualna może być również niezastąpionym impulsem rozwojowym, w procesie której osoba uwalnia się spod wpływu wyniesionych z przeszłości schematów reagowania.  Stopniowo zamienia nawykowo przeżywane uczucia lęku, bezradności,  złości i poczucia winy na uczucie spokoju, troski o siebie i innych, co z kolei przyczynia się do uzyskania sprawczości i energii w realizowania swoich życiowych pragnień.              

Jak wygląda psychoterapia indywidualna ?

Psychoterapia indywidualna przeważnie polega na regularnych, systematycznych, cotygodniowych spotkaniach trwających z reguły około 50 minut. Długość terapii zależy od potrzeb i celów wyrażonych przez klienta. Niekiedy proces psychoterapii może trwać kilka miesięcy, dość często trwa powyżej jednego roku.

Fundamentem psychoterapii jest ciepły, przyjazny kontakt terapeuty z klientem, gdzie w atmosferze akceptacji,  bezpieczeństwa i zrozumienia podejmowana jest wspólna praca.

Zapraszamy na terapię dla osób dorosłych, osoby potrzebuje pomocy psychologicznej. Oferujemy psychoterapię indywidualną.