Psychiatra

Kim jest i czym zajmuje się psychiatra?

Psychiatra jest lekarzem. Jest więc specjalistą, który ukończył studia medyczne, a następnie w toku dalszego szkolenia uzyskał specjalizację w dziedzinie psychiatrii.

Psychiatra zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń psychicznych. Jako  lekarz może stosować leczenie posługując się wachlarzem nowoczesnych i wybiorczych leków psychotropowych, na które przepisuje odpowiednie recepty. W zależności od wskazań medycznych psychiatra może wydawać różnego typu zaświadczenia, w tym także zwolnienia lekarskie.

Leczenie proponowane przez psychiatrę przynosi ulgę w różnorodnych dolegliwościach psychicznych.

Zasada tajemnicy lekarza psychiatry

Lekarza psychiatrę obowiązuje ścisła tajemnica lekarska oraz oraz zasady kodeksu etyki lekarskiej

Czym zajmuje się psychiatra i kiedy można pójść do psychiatry?

 Najczęściej decyzja, żeby udać się po pomoc do psychiatry zapada po wielu próbach radzenia sobie z kryzysem – wtedy, gdy człowiek uświadomi sobie, ze sam nie potrafi go przezwyciężyć. Kiedy  należy skierować się po pomoc?

Decyduje przede wszystkim: rodzaj objawów, sposób w jaki dolegliwości wpływają na codzienne funkcjonowanie, nasilenie objawów. Wydaje się, że takim kluczowym czynnikiem jest długotrwale odczuwane cierpienie psychiczne. To cierpienie może ujawniać się w bardzo różny sposób i pod różnymi postaciami. Należy rozważyć skontaktowanie się z psychiatrą lub psychoterapeutą, gdy utrzymują się:

  • stałe uczucie niepewności, smutku, lęku, zagrożenia
  • nawracające poczucie bezradności i dezorientacji
  • kryzysy rodzinne, małżeńskie, w pracy, nabrzmiałe sytuacje wywołujące ustawiczną chęć wycofania się i ukrycia
  • zaburzenia odżywiania ( anoreksja i bulimia psychiczna)
  • zaburzenia nerwicowe  i lękowe
  • dolegliwości somatyczne uwarunkowane stresem
  • zaburzenia osobowości
  • zaburzenia snu
  • dysfunkcje seksualne
  • depresja