PSYCHOTERAPEUTA, LEKARZ PSYCHIATRA

PSYCHOTERAPEUTA, LEKARZ PSYCHIATRA

Paweł Sala

Praktykę zawodową wykonuję od ponad 28 lat. W latach 2001-2014 pracowałem w Klinice Nerwic w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, przez ostatnie 3 lata w okresie 2011-2014 jako ordynator Oddziału Dziennego, a potem Oddziału Całodobowego Kliniki.

Przez ostatnie lata moim głównym i jedynym miejscem pracy stał się  Ośrodek IN-MED,  gdzie pracuję jako psychoterapeuta i lekarz psychiatra i w zależności od potrzeb prowadzę tu kwalifikowaną psychoterapię indywidualną lub wykonuję konsultacje psychiatryczne.

Jako psychoterapeuta pracuję w nurcie humanistycznym i korzystam z ostatnich dokonań terapii opartej na doświadczaniu (experiential psychotherapy) oraz terapii skoncentrowanej na emocjach (EFT). W swojej pracy niekiedy integruję koncepcje z innych szkół psychoterapii oraz dobieram odpowiednie strategie i procedury terapeutyczne; dostosowane do indywidualnych problemów pacjenta.

Prowadzoną psychoterapię poddaję regularnej superwizji. Jest to zgodne ze standardami ciągłego kształcenia się i dbałości o wysoki poziom merytoryczny i etyczny wykonywanej pracy.

Najważniejsze informacje dotyczące moich kwalifikacji zawodowych

  • Studia medyczne: Akademia Medyczna w Białymstoku, (obecnie Uniwersytet Medyczny w Białymstoku)
  • Specjalizacja z psychiatrii: egzamin zdany z wyróżnieniem, Instytut Psychiatrii i Neurologii
  • Stopień doktora nauk medycznych, Instytut Psychiatrii i Neurologii
  • Certyfikat psychoterapeuty: Polskie Towarzystwo Psychiatryczne; Sekcja Naukowa Psychoterapii 
  • Certyfikat lidera grup Balinta, rekomendacja przyznana przez Polskie Stowarzyszenie Balintowskie
  • Certyfikat ukończenia podyplomowych studiów o kierunku zarządzanie i organizacja ochrony zdrowia Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim