PSYCHOTERAPEUTA

PSYCHOTERAPEUTA

Bożena Nagrodzka

Pedagog, psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany specjalista terapii uzależnień.

Od wielu lat pomagam ludziom uzależnionym i ich rodzinom w pokonaniu nałogu. Pracuję w nurcie humanistyczno-doświadczeniowym. Wykorzystuję też w swojej pracy wiedzę z różnych nurtów psychoterapii w zależności od potrzeb klienta.

Prowadzę psychoterapię indywidualną dla osób dorosłych doświadczających:

  • trudności w relacjach interpersonalnych
  • kryzysu życiowego
  • straty i żałoby
  • mających trudności w radzeniu sobie z emocjami
  • z osobami doświadczającymi stanów lękowych
  • z osobami z obniżonym nastroju, osamotnionym
  • osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych
  • osobami z uzależnieniami behawioralnymi

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

W mojej pracy ważne jest stworzenie klientowi bezpiecznej przestrzeni, pełnej akceptacji.