Emocje jak kompas

Emocje jako kompas

Emocje można uznawać za ważny kompas w życiu. Mówią nam, co jest ważne; skłaniają do podjęcia określonych działań. Na przykład uczucie strachu może zachęcić do rozsądnego wycofania lub do znalezienia się w bezpiecznym miejscu. Emocje zapewniają również połączenie z innymi: na przykład uczucie smutku może sprawić, że będziesz szukać pocieszenia i wsparcia. Odczuwane wewnątrz uczucie smutku może także stanowić źródło informacji, że osoba odczuwająca smutek straciła coś ważnego, że potrzebuje pocieszenia i prawdopodobnie tęskni za poczuciem więzi.

Emocje pełnią funkcję przystosowawcze. Dzięki emocjom człowiek szybko i automatycznie ocenia sytuację ze względu na znaczenie dla naszego dobrostanu. Uruchamia wtedy tendencję do działania mającą na celu zaspokojenie naszych potrzeb.

Emocje człowieka działają więc na zasadzie kompasu wskazującego, co jest dla człowieka ważne oraz którego potrzeby są zaspokajane (lub nie).

Zdjęcie: Simon Wilkes, Unsplash

Ale musimy nauczyć się dobrze używać tego kompasu. Radzenie sobie z emocjami to skomplikowany proces wzrostu. W grę wchodzi wiele różnych umiejętności: musisz nauczyć się rozpoznawać i nazywać emocje własne i innych. Trzeba być dobrym słuchaczem, aby zrozumieć, co się dzieje i co jest potrzebne. Ponadto ważne jest, aby nie dać się ponieść emocjom i przejąć nad nimi kontrolę. Nauka kontrolowania swoich impulsów to także umiejętność, którą należy rozwijać.

NAUKA RADZENIA SOBIE Z EMOCJAMI ZACZYNA SIĘ OD PRZYZWOLENIA NA WSZYSTKIE EMOCJE.

Akceptowanie swoich uczuć to fundament, na bazie którego możemy budować lepsze radzenie sobie ze swoimi uczuciami.

Literatura:
1) https://modules.qitonline.com/course/emotiecoach oprac. Nele Stinkens, Remy de Gouw
2) Leslie Greenberg: Terapia skoncentrowana na emocjach. Harmonia Universalis. Gdańsk 2015