PSYCHOTERAPEUTA

PSYCHOTERAPEUTA

Małgorzata Siudy

Prowadzę psychoterapię dla osób dorosłych i młodzieży w wieku od 16 roku życia w podejściu humanistyczno-doświadczeniowym.

Ukończyłam renomowaną i wysoko cenioną Certyfikowaną Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Intra w Warszawie. Jako psychoterapeutka pomagam osobom doświadczających problemów życiowych, których treścią mogą być m.in.:

 • dolegliwości lękowe
 • dolegliwości depresyjne (brak sensu, długotrwały smutek, poczucie przytłoczenia)
 • dolegliwości somatyczne i dolegliwości bólowe związane ze stresem
 • długotrwałe stany zmęczenia
 • trudności w relacjach
 • doświadczanie trudnych emocji (złości, wstydu czy poczucia winy)
 • straty, żałoba,
 • kryzys emocjonalny
 • nieradzenie sobie z konfliktami,
 • syndrom DDA (osoby pochodzące z rodzin alkoholowych) i DDD (osoby pochodzące z rodzin dysfunkcyjnych)
 • doświadczanie przemocy (w szkole, w rodzinie, w bliskiej relacji, w pracy).

W ramach swojej praktyki łączę terapię humanistyczną (opartą na doświadczaniu, focusingu, pracy z ciałem i pracy wyobrażeniowej) z elementami terapii behawioralno-poznawczej (w tym terapii schematów).

Oprócz terapii indywidualnej prowadzonej w Ośrodku IN-MED, pracuję również jako psychoterapeutka w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym (SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście).

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

„Wierzę w klienta – w jego wiedzę o sobie samym, potencjał, siłę, troskę o siebie i dążenie do zmiany. Jako psychoterapeuta towarzyszę drugiej osobie na drodze odnajdywania siebie, swoich potrzeb, doświadczania przeróżnych emocji, zaopiekowania się wewnętrznym dzieckiem oraz dążenia do realizacji własnych pragnień.“

Regularnie uczestniczę w  zawodowych szkoleniach, warsztatach i konferencjach  doskonalących moje  kwalifikacje zawodowe.

Oto niektóre moje dodatkowe szkolenia:

 • „Metody pracy psychoterapeutycznej z młodzieżą“   Ośrodek Psychoterapii i Rozwoju W Poszukiwaniu Siebie,
 • „Spotkanie z demonami egzystencjalnymi“  – szkolenie w języku angielskim przeprowadzone przez wybitnego psychoterapeutę z nurtu humanistyczno-doświadczeniowego – Claude Missiaen z Belgii;
 • “Kurs pomocy socjoterapeutycznej Dzieciom z Rodzin z Problemem Alkoholowym”  Fundacja ETOH;
 • “Wspieranie rozwoju psychoseksualnego dziecka“ oraz “Rodzicielstwo a przemoc w rodzinie” Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów;
 • “Diagnostyka dzieci i młodzieży z podejrzeniem wykorzystania seksualnego w rodzinie” Komitet Ochrony Praw Dziecka;
 • “Porozumienie bez przemocy w nurcie NVC”   Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-społecznych i Szkoleń.
 • “Praca z osobami, które doświadczyły poronienia lub okołoporodowej straty dziecka.” Fundacja Nagle Sami

Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenie Intra, które grupuje         w Polsce środowisko terapeutów praktykujących w podejściu humanistycznym.