LEKARZ PSYCHIATRA

LEKARZ PSYCHIATRA

Agata Matuszewska

Jestem specjalistką psychiatrii, praktykę zawodową rozpoczęłam w 2009 r. Byłam związana z Klinicznym Centrum Zdrowia Psychicznego Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego, gdzie przez 10 lat zdobywałam doświadczenie w pracy zarówno w oddziałach stacjonarnych, dziennych jak i w pracy ambulatoryjnej.

W latach 2016-2022 współpracowałam z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym z II Wydziałem Lekarskim oraz Centrum Kształcenie Podyplomowego jako wykładowczyni zewnętrzna. 

Od 2017 r pracuję z osobami uzależnionymi w Poradni Leczenia Uzależnień oraz w Programie Substytucyjnym. Uczestniczyłam w projektach naukowych z pogranicza psychiatrii oraz medycyny somatycznej.

W pracy kieruję się zasadami medycyny opartej na dowodach (Evidence Based Medicine), które stosuję, aby możliwie najbardziej dopasować profesjonalne leczenie do indywidualnych potrzeb moich pacjentów. Wiedzę pogłębiam regularnie uczestnicząc w konferencjach naukowych  i szkoleniach.

Ukończyłam II Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jestem w trakcie szkolenia I stopnia w psychoanalizie jungowskiej organizowanego przez PTPJ.